Zlepšovanie vlastností zemín vápnom

Ak zemina nevykazuje požadované mechanicko-fyzikálne vlastnosti kladené na nu pri výstavbe pozemných ci dopravných stavieb (pevnost, odolnost, únosnost), je možné tieto vlastnosti upravit zmiešaním s hydraulickým spojivom (vápno, cement).

Dávkovanie spojiva je vykonávané špeciálnym dávkovacom sypkých spojív v presne stanovenom množstve. Samotné premiešanie vápna so zeminou uskutocní zemná fréza do hlbky až 0,5 m. Vlhkost zmesi je možné rovnomerne upravit prímesou vody z pripojenej cisterny.

; ;

Naše certifikáty

;
Kontakt: Domové role 69
829 05 Bratislava
Slovenská Republika