Výroba studených zmesí v mobilnom miešacom centre

Miešacie centrum má vlastný agregát a je preto nezávislé na zdroji energie. Môže pracovat priamo na stavbe, v lome alebo na vhodnej medziskládke.

Spracovanie recyklátu v mobilnej obalovacej linke - KMA

Princíp technológie je využitie odpadového R-materiálu vzniknutého pri frézovaní komunikácií pre nové ložné ci podkladové vrstvy vozoviek. Tento materiál je v mobilnej obalovacej linke za studena spracovaný tak, že je obohatený o spojivá podla požiadavky stanovej laboratóriom (cement, asfalt, voda, drvené kamenivo) a po premiešaní je podávacím pásom transportovaný na nákladné vozidlá. Za studena obalená zmes je vhodná pre pokladanie finišerom.

Dalšie možnosti využitia mobilného miešacieho centra

  • výroba kameniva spevneného cementom
  • výroba mechanicky spevneného kameniva, ked je možné presné stanovenie pomeru jednotlivých frakcií
; ;

Naše certifikáty

;
Kontakt: Domové role 69
829 05 Bratislava
Slovenská Republika