Frézovanie a pokladanie povrchu vozoviek

Frézovanie povrchu vozoviek

Pri oprave vozoviek ciest, dialníc alebo miestnych komunikácií sa v súcasnosti nezaobídeme bez zariadení na studené frézovanie povrchov vozoviek. Cestné frézy sú využívané na odstránenie starých vrstiev hlavne v prípade, ke´d je po položení nových vrstiev krytu potrebné zachovat pôvodnú niveletu povrchu vozovky. Toto zariadenie je možné využit i na zdrsnenie povrchu vozovky na nebezpecných úsekoch, na vyrovnanie nerovností povrchu apod. Pri požiadavke na zachovanie pôvodnej nivelety vozovky a ked obe vrstvy krytu sú nevyhovojúce, je frézovanie doplnkovým procesom i pri recyklácií za horúca na mieste. V tomto prípade sa vyfrézuje len pôvodná brúsna vrstva a ložná vrstva sa recykluje technológiou remix (brúsna vrstva sa následne položí klasickým spôsobom) alebo technológiou remix plus.

Naša spolocnost disponuje:

  • Fréza Wirtgen W 1000

Jedná sa o frézu na kolesovom podvozku s demontovatelným pásom na dopravu vyfrézovaného materiálu. Šírka frézovania je 1000 mm a max. hlbka je 120 mm.

  • Fréza Wirtgen X 2000

Jedná sa o silnú cestnú frézu na pásovom podvozku, vhodnú pre moderné opravy vozoviek s vysokým denným výkonom, ktorá je vybavená nivelacným zariadením. Šírka frézovania je 2000 mm a max. hlbka je 320 mm.

Položenie asfaltových zmesí

Naša spolocnost disponuje finišerom:

  • Vbgele 1800
  • chodníkový finišer Dynapac Hanta
; ;

Naše certifikáty

;
Kontakt: Domové role 69
829 05 Bratislava
Slovenská Republika